Podmínky účasti na losování o ceny mezi předplatiteli periodického tisku

Blesk pro ženy, Blesk Bydlení, Blesk Zdraví, Blesk Hobby a Aha! pro ženy vydávaného společností CZECH NEWS CENTER a.s.

(dále jen „Pravidla

  1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 02346826 (dále jen „pořadatel“).

  1. Název soutěže

2.1. Název soutěže „Květnová soutěž pro předplatitele“ (dále jen „soutěž“).

  1. Doba konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá v období od 2. 5. 2024 00:00 hod. do 31. 5. 2024 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“). Losování soutěže proběhne nejpozději 18. 6. 2024.

  1. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která v době konání soutěže:

a) dosáhla věku 18 let

b) má doručovací adresu v České republice

c) má existující předplatné po dobu trvání soutěže nebo v době trvání soutěže nově objednala předplatné, předplatné musí splňovat podmínky uvedené v bodu 4.2.

d) přihlásila se do soutěže podle bodu 5.1. (dále jen „účastník“).

4.2. Soutěž je určena pro stávající nebo nové předplatitele titulu Blesk pro ženy, Blesk Bydlení, Blesk Zdraví a Blesk Hobby a Aha! pro ženy ), kteří mají minimálně roční tištěné předplatné (dále jen „předplatné“) na www.ikiosek.cz nebo objednané telefonicky prostřednictvím linky 253 253 553 nebo e-mailem na adrese predplatne@cncenter.cz a zaplacené v souladu s bodem 4.3.

4.3. Účastník může pro zaplacení předplatného využít všechny platební metody na www.ikiosek.cz, v případě telefonické nebo e-mailové objednávky může využít platební metody, které jsou k dispozici při telefonické nebo e-mailové objednávce. Nové nebo aktuální předplatné musí zaplatit do 14. 6. 2024 24:00. Zaplacením se rozumí den připsání peněžních prostředků na příslušný účet Pořadatele.

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  1. Přihlášení do soutěže

5.1. Účastník se do soutěže přihlásí tak, že odsouhlasí účast v soutěži při koupi předplatného nebo v rámci obchodního sdělení adresovaného předplatitelům. Pokud nebude předplatné uhrazeno do termínu uvedeného v bodu 4.3, bude účastník ve vztahu k neuhrazenému předplatnému ze soutěže vyloučen. 

5.2. Účastník se může do soutěže přihlásit podle bodu 5.1. kdykoliv během doby trvání soutěže.

5.3. Přihlásit se do soutěže na základě jednoho předplatného objednaného na jednu adresu je možné pouze jednou.Má-li soutěžící předplacených titulů více, může se soutěže účastnit ve vztahu ke každému z těchto předplatných. 

5.4. E-mailová adresa, kterou účastník uvedl při objednávce předplatného, může být pro účely soutěže použita několikrát.

5.5. Do soutěže budou zařazeny všechny aktivní objednávky předplatného, které splňují  podmínky podle bodu 4.2, které byly zaplaceny dle bodu 4.3. těchto pravidel a jejichž předplatitel splňuje podmínky podle bodu 4.1.

5.6. Přihlášením se do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

  1. Výhra a určení výherců

6.1. Pořadatel do soutěže zařadil  127 výher (dále jen „výhra“ a společně také „výhry“).

Výhry:

1x poukaz na wellness Senohraby na 180 minut pro dva v hodnotě 1200 Kč

3x vstupenky do kina pro dva v síti Cinema City v hodnotě 600 Kč

3x vstupenka do Divadlo bez zábradlí pro dva na libovolné představení v hodnotě 1500 Kč

3x kávovar Tchibo Powder Lavender v hodnotě 1799 Kč

4x zahradní gril s udírnou Avenberg v hodnotě 3999 Kč

2x kosmetický balíček Ziaja Natural Care v hodnotě 300 Kč

1x kuchyňská váha Sencor v hodnotě 250 Kč

1x poukaz na kurz pro dva od Biooo.cz v hodnotě 2990 Kč

1x vstupenky pro dva na Cirque de soleil v hodnotě 2400 Kč

20x kniha Mimibazar na talíři v hodnotě 220 Kč

20x kniha Vítr v zálivu v hodnotě 200 Kč

10x kniha Já, Františka v hodnotě 350 Kč

5x roční předplatné tištěného Blesk Hobby v hodnotě 419 Kč

5x roční předplatné tištěného Blesk Bydlení v hodnotě 419 Kč

5x roční předplatné tištěného Blesk Zdraví v hodnotě 419 Kč

5x čtvrtletní předplatné tištěné Blesk pro ženy v hodnotě 249 Kč

5x čtvrtletní předplatné tištěné Aha! pro ženy v hodnotě 190 Kč

3x kosmetický balíček L'occitane v hodnotě 900 Kč

8x kosmetický balíček Ziaja pro muže v hodnotě 300 Kč

1x kosmetický balíček Notino v hodnotě 560 Kč

3x čisticí prostředek Druchema Larrin na kuchyně v hodnotě 200 Kč

8x kosmetický balíček Dusty Pink v hodnotě 1500 Kč

2x doplněk stravy Proenzi v hodnotě 600 Kč

5x Thule Paramount 2l cross body v hodnotě 1470 Kč 

6.2. Dne 18. 6. 2024 proběhne losování výher pořadatelem, a to v pořadí uvedeném v odst. 6.1.

6.3. Účastník, který bude vybrán v rámci losování (dále jen „výherce“), obdrží od pořadatele výhru. Účastník může v soutěži vyhrát maximálně 1 (jednu) výhru.

6.4. Losuje se celkově  127 výherců a každý z nich obdrží jednu výhru.

6.5. V případě, že je vylosován výherce, který už výhru obdržel, losuje se výherce jiný.

  1. Oznámení o Výhře a předání

7.1. Pořadatel bude výherce informovat o výhře e-mailem nebo SMS zprávou do 5 pracovních dnů od vylosování na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo uvedené výhercem v objednávce předplatného. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 45 pracovních dnů od vylosování.

7.2. Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

  1. Dotazy k soutěži

8.1. Pro dotazy k soutěži slouží infolinka Pořadatele 253 253 553 (pracovní dny 9-16 hod.) a e-mail predplatne@cncenter.cz

  1. Zásady zpracování osobních údajů

9.1. Pořadatel jako správce bude v souvislosti s pořádanou soutěží, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat osobní údaje účastníků. Konkrétně se bude jednat o osobní údaje účastníků, které vyplnili do objednávky (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, čas odeslání objednávky, údaje o předplatném a úhradě) a dále v případě výherců informace pro předání výhry (např. e-mail) a informace o získané výhře. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

9.2. Výherci berou na vědomí, že jejich jméno, bydliště a příp. fotografie může být publikována v týdeníku Blesk pro ženy a Blesk magazínech i Aha! pro ženy nebo na stránce www.blesk.cz.

  1. Další podmínky soutěže

10.1. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh soutěže. Pořadatel zejména neodpovídá za případné technické potíže s odesláním objednávky. 

10.2. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

10.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla, změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.

10.4. Pořadatel je oprávněn ke kontrole splnění všech podmínek v těchto pravidlech. Pokud pořadatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a účastník soutěže převzal výhru neoprávněně, je takový účastník povinen tuto výhru vrátit, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku ztráty výhry mohla účastníkovi vzniknout.

10.5. Úplné a aktuální znění pravidel je k dispozici na www.blesk.cz/souteze a také na pravidla V souvislosti se soutěží mohou být zpřístupněny zkrácené verze těchto pravidel. Závazná je však pouze tato úplná verze pravidel.

10.6. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

V Praze dne 8. 4. 2024