Použití souborů cookies

#

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Mimo cookies také v některých případech využíváme pro ukládání a přístup k datům tzv. lokální uložiště Vašeho prohlížeče nebo tzv. pixelové tagy (známé také jako web beacons), což jsou malé grafické obrázky umístěné na webové stránce, které mají podobnou funkci jako cookies. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu vaší návštěvy na naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.  

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o vašem nastavení cookies, ať už ve Vašem webovém prohlížeči nebo v uživatelském rozhraní se žádostí o souhlas s cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt (také označovány jako technické cookies). Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu vašim preferencím. 

Systém na správu cookies

Na námi provozovaných internetových stránkách a rovněž na stránkách provozovaných ostatními členy sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) či na dalších internetových stránkách se můžete setkat s nově zaváděným jednotným systémem na správu cookies (dále jen „CMP“). Na našich stránkách Vám zobrazujeme ve zkušebním režimu CMP, který je provozován dle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel.

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, příp. i udělení souhlasu, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené. Můžete si tak upravit zejména použití cookies třetími stranami, našimi partnery.

Zejména se jedná:

 • provozovatele reklamních sítí, kteří jsou buď již registrování v rámci iAB Europe nebo v rámci CMP pod podrobným nastavením v sekci „další partneři“ uvádíme partnery, kteří v rámci zavádění tohoto systému zatím registraci nemají, ale o jejichž užití cookies rovněž informujeme.
 • další provozovatele internetových stránek v českém prostředí, kteří jsou sdružení v rámci organizace CPEx. Tyto subjekty, včetně naší společnosti, naleznete v rámci CMP pod podrobným nastavením v sekci „Zpracování údajů vydavateli“.

Jednotlivé subjekty – vydavatelé či další partneři, v tomto systému CMP uvedení, tento systém průběžně zavádí. U některých z nich tedy volbu Vašich preferencí ohledně užití cookies budete moci provést přímo v rámci systému CMP, u některých z nich prozatím činíte volbu svým nastavením Vašeho prohlížeče. Tuto informaci naleznete vždy přímo v CMP, detailněji pak v systému CMP uveřejněném odkazu na informaci o zpracování cookies daného partnera.  

Naše společnost v tomto systému v rámci zkušebního režimu zatím pouze informuje o použití souborů cookies, avšak zpracování Vašich údajů a tedy i správa cookies naší společností se řídí výhradně podle Vašeho nastavení správy cookies ve webovém prohlížeči, který užíváte. Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení. Cookies lze také povolit pro jednotlivé internetové stránky.

Vámi provedené nastavení v systému CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen.

Zákaz cookies

Vaše nastavení cookies v rámci CMP můžete kdykoliv změnit (tj. odvolat udělený souhlas či vznést námitku vůči zpracování na základě oprávněného zájmu) zde https://www.cpex.cz/cmp-v2/. Kliknutím na tlačítko „zobrazit CMP“ opětovně zobrazíte uživatelské rozhraní a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera nebo účel).

Pokud si nepřejete, aby naše společnost zpracovávala Vaše údaje z cookies, můžete změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari a Opera. Cookies lze také blokovat jen pro jednotlivé internetové stránky. 

Pokud cookies zakážete (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit. 

Jak Vás identifikujeme 

Údaje ukládané soubory cookies nám nezobrazují Vaše osobní údaje, které slouží k Vaší přímé identifikaci. Nezobrazují nám tedy údaje, z nichž by bylo možno zjistit Vaši totožnost.

Naše soubory cookie ale identifikují koncové zařízení anonymním ID. Mimo soubory cookies pak může sloužit k vaší identifikaci, např. IP adresa. IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači, je to adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet.

 

Kde cookies využíváme

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne. 

Osobní nastavení stránky

Cookies uchovávají informace o vašem nastavení provedeném ve službách na stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje. Při opakované návštěvě tak nemusíte vše nastavovat znovu.

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics, Netmonitor nebo Chartbeat nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení tak zvaných segmentů, neboli vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce, sdružení CPEx). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah jaký vás zajímá. 

Platby

Při online platbě ukládáme do cookies pouze parametry nezbytné pro správné fungování platby. Žádné konkrétní informace o bankovním účtu nebo kartě, které při transakci uživatel používá, nemáme.

Soutěže a ankety

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží nám cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

Naše soubory cookies

 • na našich stránkách

Přehled cookies používaných naší společností najdete zde.

 • na stránkách jiných subjektů

Přehled cookies používaných naší společností na stránkách provozovaných jinými subjekty, typicky se jedná o vydavatele, jež naše společnost při prodeji reklamy zastupuje, najdete zde.

Soubory cookies třetích stran umístěné na našich stránkách

Některým subjektům umožňujeme vložení souboru cookie při Vaší návštěvě našich stránek. Detailní informace o cookies třetích stran si můžete přečíst na stránkách jednotlivých partnerů

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem osobních údajů z cookies naší společnosti je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“). 

 

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

 

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše v sekci Naše soubory cookies) budeme zpracovávat s cílem zlepšit naše služby. Naše účely zpracování Vašich údajů se shodují s účely stanovenými univerzálně iAB Europe:

 • Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení

Ve vašem zařízení se mohou ukládat soubory cookie, identifikátory zařízení nebo další informace nebo k nim ve Vašem zařízená může být umožněn přístup pro účely, které Vám byly sděleny.

 • Základní nastavení reklamy

Reklamy se mohou zobrazovat na základě obsahu, který prohlížíte, aplikace, kterou používáte, Vaší přibližné polohy nebo typu Vašeho zařízení

 • Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Na základě Vašeho chování na internetu může být vytvořen Váš profil, aby Vám mohla být zobrazena relevantní reklama

 • Výběr personalizované reklamy

Na základě Vašeho profilu se Vám může zobrazovat personalizovaná reklama.

 • Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Na základě Vašeho chování na internetu může být vytvořen Váš profil, a to proto, aby Vám mohl být zobrazován obsah, který je pro Vás relevantní.

 • Výběr personalizovaného obsahu

Na základě Vašeho profilu se Vám může zobrazovat personalizovaný obsah.

 • Měření výkonu reklamy

Výkon a účinnost reklamy, kterou vidíte nebo na kterou reagujete, mohou být měřeny.

 • Měření výkonu obsahu

Účinnost a výkon obsahu, který vidíte nebo na který reagujete, mohou být měřeny.

 • Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Výzkum trhu lze využít k získání více informací o uživatelích, kteří navštěvují stránky/aplikace a jimž jsou zobrazeny reklamy.

 • Vývoj a zlepšování produktů

Vaše údaje lze využít ke zlepšení stávajících systémů a softwaru a k vývoji nových produktů.

 • Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Vaše údaje lze použít k monitorování podvodných aktivit a k jejich prevenci a k zajištění řádného a bezpečného fungování systémů a postupů.

 • Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu

Vaše zařízení může přijímat a odesílat informace, které Vám umožní zhlédnout reklamu a obsah a reagovat na ně.

Pro správné fungování našich služeb užíváme tento typ technických cookies

 • Zapamatování si uživatele pro účely doplňování formulářů
 • Zapamatování si uživatele pro účely nákupního košíku
 • Identifikace zalogovaného uživatele
 • Detekce nepodařeného přihlášení do účtu a následně reakce na ně
 • Cookies potřebné pro nastavení přehrávače
 • Cookies bránící opakovanému hlasování v soutěžích a anketách 
 • Capování počtu zobrazení reklamy
 • Load balancing cookies
 • UI customization (jazyk, rozlišení displaye)
 • Antiadblock cookies
 • Cookies pro základní měření
 • Cookies s uložením volby uživatele ohledně správy cookies a dalších síťových identifikátorů
 • Měření počtu návštěv pro možnost vyúčtování služeb třetích stran hrazených podle počtu návštěv

Podrobný standardizovaný rozpis účelů stanovený iAB Europe naleznete v příloze tohoto dokumentu. Naše společnost i v rámci systému CMP bude zpracovávat cookies podle nastavení Vašeho prohlížeče. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji internetových stránek, jejich návštěvnosti a služeb na nich umístěných a dále na prodeji inzerce na těchto internetových stránkách.

Účely iAB Europe za jakými zpracovávají Vaše údaje konkrétní partneři a právní základ, na základě kterého tak činí (souhlas či oprávněný zájem), určují tito partneři (nikoliv naše společnost) a naleznete je vždy přímo v CMP či v CMP uvedeném odkazu na informaci o zpracování cookies daného partnera. Způsob, jakým lze opětovně vyvolat CMP, uvádíme v sekci „Zákaz cookies“ tohoto dokumentu. 

              -----------------------------------------------------------

Povolení ukládání cookies není povinné. 

Údaje obsažené v cookies nebudeme nikomu předávat. 

Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše). 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

CZECH NEWS CENTER a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, spisová vložka B 19490

IČ 02346826

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7

 

 

Příloha: Standardizovaný podrobný popis účelů v rámci CMP

 

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení

Lze:

 • Ukládat a přistupovat k informacím v zařízení, jako jsou soubory cookie a identifikátory zařízení, o kterých byl uživatel informován. 

Základní nastavení reklamy

Za účelem základního nastavení reklamy lze:

 • Používat informace v reálném čase, pokud jde o kontext, ve kterém se bude reklama zobrazovat, k zobrazení reklamy včetně informací o obsahu a zařízení, jako jsou: typ a možnosti zařízení, hlavička User-Agent, adresa URL, adresa IP.
 • Používat nepřesné údaje o uživatelově geografické poloze.
 • Kontrolovat četnost reklamy zobrazované uživateli.
 • Stanovit pořadí, ve kterém se reklamy uživateli zobrazují.
 • Bránit zobrazování reklamy v nevhodném redakčním kontextu (ohrožujícím značku).

Prodejci nemohou:

 • Za pomoci těchto informací vytvářet profily pro personalizovanou reklamu za účelem zobrazení budoucí reklamy bez samostatného právního základu za účelem vytváření profilu pro personalizovanou reklamu.

 Pozn.: Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů. 

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu lze:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.
 • Kombinovat tyto údaje s dalšími dříve shromážděnými údaji, včetně údajů shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi, za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě. 

Výběr personalizované reklamy

Za účelem výběru personalizované reklamy lze:

 • Vybírat personalizovanou reklamu na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovaný obsah lze:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch získaných napříč webovými stránkami a aplikacemi za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.

Výběr personalizovaného obsahu

Za účelem výběru personalizovaného obsahu lze:

 • Vybírat personalizovaný obsah na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Měření výkonu reklamy

Za účelem měření výkonu reklamy lze:

 • Měřit zobrazování reklam uživateli a jeho reakce na ně.
 • Poskytovat informace o reklamách, včetně jejich výkonu a účinnosti.
 • Poskytovat informace o uživatelích na základě dat sebraných v průběhu jejich reakce na zobrazenou reklamu.
 • Poskytovat informace vydavatelům o reklamách zobrazených v rámci jimi vlastněných kanálů.
 • Měřit zobrazování reklamy ve vhodném redakčním kontextu (neohrožujícím značku).
 • Určit procento reklamy, u níž byla příležitost ke zhlédnutí, a dobu trvání takové příležitosti.
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Nelze:

 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu reklamy bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích.

Měření výkonu obsahu

Za účelem měření výkonu obsahu lze:

 • Měřit zobrazování obsahu uživatelům a jejich reakce na něj, a poskytovat o tom informace.
 • Poskytovat informace o tom, jak uživatelé na obsah reagovali, a to za použití přímo měřitelných nebo známých informací o uživatelích.
 • Kombinovat tyto informace s jinými dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Nelze:

 • Měřit, zda a jakými způsobem byly reklamy (včetně nativní reklamy) zobrazeny a jak na ně uživatel reagoval, nemají-li k tomu samostatný právní základ.
 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu obsahu bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích lze:

 • Poskytovat souhrnné informace inzerentům nebo jejich zástupcům o uživatelích, které jejich reklama zasáhla, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Poskytovat souhrnné informace vydavatelům o uživatelích, kterým se v rámci jimi vlastněných kanálů zobrazil obsah a/nebo reklama nebo kteří na obsah nebo reklamu reagovali, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací.
 • Spojovat offline data s online uživatelem pro účely výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích, pokud prodejci deklarovali, že přiřazují a kombinují zdroje offline dat.
 • Kombinovat tato data s jinými dříve shromážděnými údaji včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi.

Nelze:

 • Měřit účinnost a výkon reklamy, která se konkrétnímu uživateli zobrazila nebo na niž reagoval, bez právního základu pro účel měření výkonu reklamy.
 • Měřit zobrazování obsahu konkrétnímu uživateli a jeho reakcí na něj, bez právního základu pro účel měření výkonu obsahu.

Vývoj a zlepšování produktů

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů lze:

 • Používat informace k vylepšení svých stávajících produktů novými funkcemi a k vývoji nových produktů.
 • Vytvářet nové modely a algoritmy pomocí strojového učení.

Nelze:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb lze:

 • Zajistit bezpečný přenos dat.
 • Odhalovat škodlivé, podvodné, neplatné nebo nezákonné aktivity a předcházet jim.
 • Zajistit správné a efektivní fungování systémů a postupů včetně monitorování a zvyšování výkonnosti systémů a postupů používaných k povoleným účelům.

Nelze:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

Pozn.: Data shromážděná a použitá za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou zahrnovat automaticky zasílané specifické vlastnosti zařízení pro identifikaci, přesná geolokační data a data získaná aktivním prohledáváním specifických vlastností zařízení pro identifikaci bez samostatného oznámení a/nebo opt-in.

Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu

Za účelem poskytnutí informací a reakce na technické požadavky lze:

 • Používat uživatelovu IP adresu k zobrazení reklamy prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na reklamu ho odeslat na stránku určenou inzerentem.
 • Používat IP adresu uživatele k zobrazení obsahu prostřednictvím internetu.
 • Podle reakce uživatele na obsah ho odeslat na stránku určenou vydavatelem.
 • Používat informace o typu a možnostech zařízení za účelem zobrazení reklamy nebo obsahu, například k zobrazení reklamy nebo video souboru ve správné velikosti a ve formátu, který zařízení podporuje.

Nelze:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

#
#