Zásady použití souborů cookies

Na našich webových stránkách a aplikacích (dále jen „stránky“) používáme cookies a jiné obdobné technologie (dále jen „cookies“). Údaje z cookies nám pomáhají zajistit, aby naše stránky správně fungovaly, umožňují nám zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovány, naše služby a produkty využívány. Díky tomu můžeme zlepšovat naše stávající služby, vyvíjet pro Vás služby nové a celkově tak zlepšovat Váš uživatelský zážitek. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí.

Správcem osobních údajů zpracovávaných na základě našich cookies je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Detailní informace o zpracování osobních údajů získaných na základě cookies naleznete níže v tomto dokumentu.

Veškeré volby týkající se cookies můžete provádět prostřednictvím systému na správu cookies. Naše společnost má aktuálně na námi provozovaných stránkách nasazené dva různé systémy na správu cookies. Jeden, umožňující volby souhlasu/nesouhlasu s definovanými účely (na tento už jste několik let zvyklí). Druhý, tzv. systém s alternativou (běžný např. v Rakousku a Německu) umožňující volbu mezi placeným přístupem na stránky „web bez reklam“ nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy. Tento druhý systém je ve zkušebním režimu, aktuální výčet webových stránek, na kterých je momentálně nasazen naleznete zde.

Upravit či zkontrolovat Vámi provedené nastavení, resp. odvolat souhlas/vznést námitku zpracování můžete rovněž prostřednictvím znovu zobrazení zmíněných systémů na správu cookies. V rámci systému s alternativou však z důvodů vysvětlených níže v sekci „Systém na správu cookies“ můžete provádět volby jen u účelů a subjektů, které nejsou potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy. Pokud však pro tyto potřebné subjekty a účely nechcete souhlas udělit, lze pro přístup na stránku využít předplatné „web bez reklam“.

Systém na správu cookies si lze opětovně zobrazit, pokudv zápatí našich stránek kliknete na odkaz „Nastavení soukromí“. Zobrazí se Vám právě ten typ systému, který je na stránkách, na nichž se nacházíte nasazen a ve kterém jste i dříve, na těchto stránkách provedli svoji volbu.

Případně prostřednictvím následujících odkazů  můžete klasický systém na správu cookies zobrazit na této stránce  prostřednictvím tlačítka „Upravit nastavení“ a systém na správu cookies s alternativou zobrazit zde. Následně můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera – tlačítko „Zobrazit naše partnery“ nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen – v rámci „Podrobného nastavení“). V rámci systému s alternativou však z důvodů vysvětlených výše můžete provádět volby jen u účelů a subjektů, které nejsou potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy. Pokud chcete již udělený souhlas odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto odkazu (odkaz nevyvolá žádné nové okno, akce se provede kliknutím na něj). Samotným kliknutím na tento odkaz se nastaví stav "nesouhlasím" pro všechny účely a při dalším přístupu na stránku/y, kde máme nasazený tento systém s alternativou se Vám znovu toto tento systém na správu cookies s alternativou zobrazí a pro přístup na stránky tedy opět bude potřeba provést jednu ze dvou voleb (stránky Vás identifikují jako nového uživatele bez provedené volby).

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Mimo cookies také v některých případech využíváme pro ukládání a přístup k datům tzv. lokální uložiště Vašeho prohlížeče nebo tzv. pixelové tagy (známé také jako web beacons), což jsou malé grafické obrázky umístěné na webové stránce, které mají podobnou funkci jako cookies. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu Vaší návštěvy na naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o Vašem nastavení cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt (také označovány jako technické cookies). Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu Vašim preferencím.  

Jak Vás identifikujeme

Údaje ukládané soubory cookies nám nezobrazují Vaše osobní údaje, které slouží k Vaší přímé identifikaci. Nezobrazují nám tedy údaje, z nichž by bylo možno zjistit Vaši totožnost. K propojení údajů námi jako provozovatelem stránek však může dojít, pokud stránky procházíte jako přihlášený uživatel ve svém uživatelském účtu v některé z našich služeb.

Naše soubory cookie identifikují koncové zařízení anonymním ID. Mimo soubory cookies pak může sloužit k Vaší identifikaci, např. IP adresa. IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači, je to adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet.

Kde cookies využíváme

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne.

Na našich stránkách, v současné chvíli jen ve zkušebním režimu, testujeme i novou technologii (zejm. CPEx ID či Czech Ad ID), která reaguje na plánovaný konec cookies třetích stran a mohla by je do budoucna nahradit. Tato nová technologie umožňuje Váš e-mail, se kterým jste si vytvořil účet (služba informační společnosti) na našich stránkách, převést Váš e-mail pomocí dvojího šifrování na automaticky generovaný identifikátor. Možnost užití této technologie, ať už námi či našimi partnery, a účely jejího užití (zejm. se jedná o cílení reklamy) je plně vázáno na Váš souhlas udělený v rámci systému na správu cookies (viz níže, také jako CMP). Pokud tedy vyslovíte souhlas s takovým zpracováním, budeme mít my či naši partneři zapojení v rámci reklamního ekosystému, možnost po Vašem přihlášení do účtu na různých internetových stránkách, rozpoznat ono automaticky generované ID a na toto ID i případně cílit reklamu. Z důvodu zajištění ochrany Vašich údajů jsou tedy jakékoliv údaje zpracovávané v rámci této technologie následně vázány na výše uvedené ID vytvořené pomocí dvojího šifrování a nejsou tedy jakkoli spojovány s Vašimi přímo identifikujícími údaji (např. e-mail, telefonní číslo, jméno atp.).

Osobní nastavení stránky

Cookies uchovávají informace o Vašem nastavení provedeném ve službách na stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje. Při opakované návštěvě tak nemusíte vše nastavovat znovu.

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics, Netmonitor, Hotjar, Meiro nebo Piano nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce či užití určité služby, včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

Pro měření návštěvnosti a optimalizaci výdeje reklamy (technický výkon a ergonomie) na našich webových stránkách používáme i nástroj Matomo, a to na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) v souladu se stanoviskem Francouzského dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů k tomu nástroji. I z tohoto měření se však máte možnost odhlásit, a to na této stránce, kde stačí zrušit/smazat zaškrtnutí políčka označeného„You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.“

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení takzvaných segmentů, neboli Vašich preferencí, případně též Vaší geografické lokace (pouze přibližná, jen v rámci okruhu několika desítek km) a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě, ledaže naše stránky procházíte jako přihlášený uživatel (tyto údaje však v žádném případě nesdílíme s jinými subjekty – provozovateli reklamních systémů). Reklamní účely mohou zahrnovat také techniky retargetingu na stránkách jiných osob, kdy Vám bude možné zobrazovat na těchto stránkách reklamu na naše produkty v návaznosti to, že jste dříve navštívili naše stránky. K tomu abychom Vás takto mohli oslovit i na stránkách jiných provozovatelů, využíváme zejména systémy Google AdsSklik  či Meta pixel  (dříve Facebook).

Prostřednictvím našich stránek mohou být ve Vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce, sdružení CPEx), kteří Vás identifikují pouze jako ID (pseudonymizovaný identifikátor pro Váš prohlížeč či IP adresu nikoliv však jako konkrétní osobu). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení Vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah, jaký Vás zajímá. Díky tomu se Vám např. mohou přednostně řadit články s podobným obsahem či tématikou, které jste už u nás četli. K doporučování obsahu naše společnost využívá zejména systém Recombee od společnosti Recombee s.r.o. a systém Piano od společnosti Piano Software Inc.

Platby

Při online platbě ukládáme do cookies pouze parametry nezbytné pro správné fungování platby. Žádné konkrétní informace o bankovním účtu nebo kartě, které při transakci uživatel používá, nemáme.

Soutěže a ankety

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží nám cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

Soubory cookies

na našich stránkách

Přehled cookies používaných na našich stránkách ať už naší společností nebo některých třetích stran, kterým umožňujeme vložení cookies na naše stránky najdete zde. Cookies třetích stran jsou nejčastěji cookies provozovatelů reklamních systémů, které plně ovládají tyto třetí strany. Jejich aktuální seznam naleznete vždy v systému na správu cookies v sekci Naši partneři.

na stránkách jiných subjektů

Naše společnost používá cookies i na stránkách provozovaných jinými subjekty, typicky se jedná o vydavatele, jež naše společnost při prodeji reklamy zastupuje, zejm. stránky frekvence1.cz, evropa.cz, youradio.cz, fameplay.tv, realitnitrh.cz.  

Systém na správu cookies

Naše společnost má aktuálně na námi provozovaných stránkách nasazené dva různé systémy na správu cookies (dále jen CMP). Jeden, umožňující volby souhlasu/nesouhlasu s definovanými účely (na tento už jste několik let zvyklí) (dále jen Klasické CMP). Druhý, tzv. CMP s alternativou (běžně používaný např. v Rakousku a Německu) umožňující volbu mezi placeným přístupem na web bez reklam nebo přístupem na základě souhlasu s cookies minimálně pro účely potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy (dále jen CMP s alternativou). CMP s alternativou je ve zkušebním režimu, aktuální výčet webových stránek, na kterých je momentálně nasazen naleznete zde. Důvodem zavádění tohoto nového CMP s alternativou je, že nové předpisy týkající se souborů cookie nám již neumožňují spoléhat se pouze na dosavadní model cílení reklamy pomocí reklamních souborů cookie. V důsledku toho, abychom byli schopni zachovat financování a poskytování nabízených služeb a zároveň Vám nabídnout stejnou kvalitu redakčního obsahu, Vám nabízíme na některých stránkách možnost vybrat si v CMP mezi následujícími dvěma alternativami pro přístup na stránky: placený přístup na stránky bez reklam (vyjma reklamy zobrazované v rámci obsahu jako komerční sdělení, PR články, native atp.), tzn. bez cookies, ke kterým je vyžadován souhlas nebo přístup na stránky zdarma s nezbytnou akceptací alespoň cookies/účelů potřebných pro výdej, cílení a měření reklamy. Jejich konkrétní výčet je vždy uveden přímo v CMP s alternativou (v „Podrobném nastavení“), příp. v tomto dokumentu níže v sekci „Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování“.

Na našich stránkách Vám zobrazujeme CMP, které je provozováno dle jednotných pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Můžete se tedy s ním setkat i na stránkách provozovaných ostatními členy sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel. Naše společnost tedy dodržuje specifikace a zásady tohoto standardu https://iabeurope.eu/iab-europe-transparency-consent-framework-policies/ a používá platformu pro správu souhlasů s identifikačním číslem CMP ID 7.

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, resp. povolit cookies a na jejich základě zpracovávané osobní údaje, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené (sekce „Zobrazit naše partnery“). V rámci CMP s alternativou však z důvodů vysvětlených výše v úvodu tohoto odstavce můžete provádět volby jen u účelů a subjektů, které nejsou potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy. Takové účely a subjekty nelze v CMP s alternativou při udělování souhlasu, resp. nesouhlasu zamítnout. V CMP s alternativou může mít neudělení souhlasu s účely souvisejícími s reklamou za následek odepření přístupu na stránky, pouze však za předpokladu, že nechcete využít placenou alternativu přístupu na stránky bez reklam.

Vaše volby v CMP jsou tedy zaznamenány nejen pro nás, ale i pro další subjekty, které se tohoto systému účastní a které jsou transparentně v CMP uvedeny. Jedná se o:

 • partnery, zejm. provozovatele reklamních sítí, kteří jsou buď již registrování v rámci iAB Europe nebo tuto registraci nemají, ale o jejichž užití cookies rovněž informujeme (tlačítko „Zobrazit naše partnery v CMP). 
 • v klasickém CMP se jedná navíc i o další provozovatele internetových stránek v českém prostředí, kteří jsou sdružení v rámci organizace CPEx, mezi něž patří i jiní čeští vydavatele jako my či další provozovatelé internetových stránek v českém prostředí, kteří stojí mimo iAB.

Rozlišení partnerů, kteří se účastní iAB a řídí se tedy účely dle iAB (viz Příloha č. 2 tohoto dokumentu) a subjektů, které stojí mimo iAB a řídí se v případě vydavatelů účely uvedenými v sekci „Zpracování údajů vydavateli“ (viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu) naleznete v CMP pod tlačítkem „Zobrazit naše partnery“, kde u názvu každého jednotlivého subjektu, včetně nás jako vydavatele, se zobrazuje tato informace.

Vámi provedené nastavení:

 • v klasickém CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách  ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen. 
 • v CMP s alternativou bude platit jen na našich stránkách, kde je aktuálně tento typ CMP nasazen.

Úprava nastavení cookies a jejich výmaz

Vaše nastavení cookies v rámci CMP můžete kdykoliv změnit (tj. odvolat udělený souhlas či vznést námitku vůči zpracování na základě oprávněného zájmu) prostřednictvím odkazu „Nastavení soukromí“ umístěného v zápatí našich stránek. Zobrazí se Vám právě ten typ CMP, který je na stránkách, na nichž se nacházíte, nasazen a ve kterém jste i dříve, na těchto stránkách provedli svoji volbu.  Případně můžete klasické CMP zobrazit na této stránce  prostřednictvím tlačítka „Upravit nastavení“ a CMP s alternativou zobrazit zde. Opětovně tak zobrazíte CMP a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera – tlačítko „Zobrazit naše partnery“ nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen – v rámci „Podrobného nastavení“). V rámci CMP s alternativou však z důvodů vysvětlených výše v předchozím odstavci můžete provádět volby jen u účelů a subjektů, které nejsou potřebné pro výdej, cílení a měření reklamy. Pokud chcete již udělený souhlas v CMP s alternativou odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto odkazu (odkaz nevyvolá žádné nové okno, akce se provede kliknutím na něj). Samotným kliknutím na tento odkaz se nastaví stav "nesouhlasím" pro všechny účely a při dalším přístupu na stránku/y, kde máme nasazené CMP s alternativou se Vám znovu toto CMP zobrazí a pro přístup na stránky tedy opět bude potřeba provést jednu ze dvou voleb. 

Pokud se chcete odhlásit i z měření návštěvnosti a optimalizace výdeje reklamy (technický výkon a ergonomie) v rámci nástroje Matomo, pro který není vyžadován Váš souhlas v souladu se stanoviskem Francouzského dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů, máte možnost tak učinit na této stránce, kde stačí zrušit/smazat zaškrtnutí políčka označeného„You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.“ 

Pokud si přejete již jednou uložené cookies smazat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče, obvykle tak lze učinit v sekci pojmenované jako ochrana soukromí či zabezpečení v rámci níž můžete vymazat historii procházení a soubory cookies. Zde najdete odkazy na návody, jak tyto soubory smazat v jednotlivých prohlížečích ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari a Opera

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů z cookies naší společnosti je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“). 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 225 977 111
E-mail: osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Martina Růžičková
Telefon: +420 225 977 717
E-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled „Kde cookies využíváme“ a přehled cookies výše v sekci Naše soubory cookies) budeme zpracovávat s cílem zlepšit naše služby. Vaše údaje zpracováváme za následujícími účely (obdobně jako ostatní vydavatelé z CMP):

 • technický provoz stránek (nezbytné cookies)
 • zlepšování produktů
 • analytika a měření
 • personalizace obsahu
 • personalizace reklamy

Podrobný popis těchto účelů zpracování naleznete v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

Právním základem tohoto zpracování je Vámi udělený souhlas, a to s výjimkou technického provozu stránek. Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat jen k těm účelům, ke kterým jste nám v rámci CMP dali souhlas. Právním základem pro nezbytné cookies, resp. pro osobní údaje, které na základě těchto cookies zpracováváme, je oprávněný zájem naší společnosti na řádném provozu našich stránek a služeb. Tento oprávněný zájem je výslovně dovolený i ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Za účelem podpory jednoho nebo více účelů – s výjimkou technického provozu stránek - pokud s daným účelem vyslovíte souhlas, můžeme provádět zejm. pomocí pravděpodobnostní metody i následující operace zpracování:

 • přiřazovat a kombinovat údaje získané z jiných zdrojů údajů
 • propojovat různá zařízení, tj. určit, že dvě nebo více zařízení patří stejnému uživateli a tato data tak párovat
 • identifikovat zařízení na základě automaticky přenášených informací
  • Podrobnější vysvětlení těchto operací naleznete v příloze č. 2 tohoto dokumentu – označeny jako „Funkce“.

Podrobný standardizovaný rozpis účelů stanovený iAB Europe pro ostatní partnery v rámci iAB naleznete v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Účely iAB Europe za jakými zpracovávají Vaše údaje konkrétní partneři v rámci iAB a právní základ, na základě kterého tak činí (souhlas či oprávněný zájem), určují tito partneři (nikoliv naše společnost) a naleznete je vždy přímo v CMP či v CMP uvedeném odkazu na informaci o zpracování cookies daného partnera. 

Váš souhlas s ukládáním cookies není povinný (k uložení technických cookies není váš souhlas vyžadován). Neudělení souhlasu však může mít vliv na řádné fungování našich stránek a jejich prostřednictvím poskytované služby, vyšší četnost zobrazované reklamy, její relevanci pro Vás či obsah zobrazovaný bez reflektování Vašich zájmů a preferencí. V CMP s alternativou může mít neudělení souhlasu s účely souvisejícími spotřebnými pro výdej, cílení a měření reklamou reklamy za následek odepření přístupu na stránky, pouze však za předpokladu, že nechcete využít placenou alternativu přístupu na stránky bez reklam.

Seznam vyžadovaných účelů pro přístup na stránky se CMP s alternativou
Účely zpracovávané v rámci iAB (tzn. i pro ostatní partnery v rámci iAB): ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení, použití omezených údajů k výběru reklam, vytváření profilů pro personalizovanou reklamu, používání profilů k výběru personalizované reklamy, měření výkonu reklam, základní nastavení reklamy, porozumění publiku prostřednictvím statistik nebo kombinací údajů z různých zdrojů, rozvoj a zlepšování služeb. Tyto účely jsou určeny jako nezbytné námi využívaným reklamním systém Google Advertising Manager. Bez souhlasu s těmito účely tedy nejsme schopni vydávat cílenou reklamu. Bližší informace od poskytovatele reklamního systému naleznete zde a k jednotlivým účelům v Příloze č. 2 tohoto dokumentu.Účel zpracovávaný pro nás jako vydavatele: personalizace reklamy. Blíže k tomuto účelu v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím CMP, příp. tamtéž vznést i námitku pro ta zpracování osobních údajů, která jsou činěna na základě oprávněného zájmu (s výjimkou nezbytných cookies). V CMP s alternativou můžete kromě odvolání souhlasu rovněž kdykoliv změnit svůj režim přístupu na stránky, tzn. přístup na základě souhlasu a přístup na základě platby (doba trvání a možnost ukončení služby „web bez reklam“ se řídí podmínkami této služby). Způsob, jakým lze opětovně vyvolat CMP, uvádíme v sekci „Úprava nastavení cookies“ tohoto dokumentu. 

Osobní údaje získané v souvislosti s cookies budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše), resp. po dobu trvání Vašeho souhlasu. Dobu platnosti cookies nastavujeme všude tam, kde nám to systémy třetích stran dovolí na max. 12 měsíců, přičemž počítání platnosti se obnoví v závislosti na Vaší opakované návštěvě.  

Mezi údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, patří také samotná informace o Vámi uděleném souhlasu nebo nesouhlasu. Díky tomuto zpracování tak víme, jaké volby jste provedli a k jakým účelům můžeme Vaše údaje zpracovávat. CMP zakóduje (přeloží) vaše volby do tzv. TC stringu (Transparency and Consent String), což je unikátní alfanumerický kód (ukázka viz níže). CMP uloží tento kód do vašeho zařízení (do cookie s názvem euconsent-v2) a zároveň jej sdílí s technologickými partnery, kteří se pak podle vašich voleb řídí. Tzn., že pokud jste v CMP neudělili souhlas například pro Amazon Advertising, nebude tento partner moct využívat vaše identifikátory pro cílení personalizované reklamy apod. Seznam partnerů, se kterými je TC string sdílen, si můžete v CMP zobrazit tlačítkem “Zobrazit naše partnery”.

TC string v zakódované podobě může vypadat např. takto:
CPT3D0APT3D0AAHABBENCACgAP_AAH_AAAAAHfoBpDxkBSFCAGJoYtkgAAAGxwAAICACABAAoAAAABoAIAQAAAAQAAAgBAAAABIAIAIAAABAGEAAAAAAQAAAAQAAAEAAAAAAIQIAAAAAAiBAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAgAAAAAIAQAAAAAEAgAAAAAAAAAAABAAAAAgd1AoAAWABUAC4AHAAQAAyABoADmAIgAigBMACeAFUALgAXwAxAB-AEJAIgAiQBSgCxAGWAM2AdwB3gD9AIQARYAtIBdQDAgGsAOoAfIBIICbQFqALzAZIA0oBqYDugAAA.f_gAD_gAAAAA

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v členských státech Evropské unie. Někteří externí zpracovatelé, které naše společnost využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a EHS (včetně USA), či z takového území mít k Vašim údajům vzdálený přístup. Rovněž někteří další partneři, kterým v rámci systému CMP můžete udělit svůj souhlas, mohou být usazení či zpracovávat Vaše údaje mimo členské státy Evropské unie a EHS (včetně USA). Tuto informaci naleznete vždy v CMP v sekci (tlačítko) „Zobrazit naše partnery“, a to konkrétně prostřednictvím odkazu vedoucím na informaci o zpracování cookies konkrétního partnera.

Takové třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů, než je v České republice. To může znamenat horší uplatňování Vašich práv podle GDPR, či případně zpřístupnění údajů cizozemským státním orgánům za účelem kontroly a dozoru. Tito partneři však mají přístup jen k nezbytným údajům pro jejich činnost a primárně k údajům, které Vás přímo neidentifikují (nejčastěji bývá uvedeno náhodně generované ID, např. 1234, cookies a další síťové identifikátory, údaje o Vašem zařízení a Vaše volby provedené v cookie liště) a bezpečnosti zpracování Vašich osobních údajů je zajištěna i pomocí tzv. standardních smluvních doložek, od kterých se nelze odchýlit a které vydala Evropská komise či rozhodnutím Evropské komise o poskytnutí odpovídající ochrany v takovém státě (od července 2023 se takové rozhodnutí uplatňuje i pro nový rámec ochrany mezi EU a USA).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem. V takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz

Příloha č. 1: Podrobný popis našich účelů zpracování

Personalizace obsahu

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určitá témata a budeme se snažit Vám nabízet ke čtení prioritně další články, u kterých budeme předpokládat, že by Vás mohly více zajímat nebo zajímaly osoby s podobnou historií. Segmenty neobsahují řádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav). 

Pokud jste či jste byli v minulosti registrovaným uživatelem našich služeb, pak Vám můžeme zobrazovat obsah týkající se našich služeb v návaznosti na skutečnost, zda jste registrován a jak jste služby využívali.

Personalizace reklamy

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určité skupiny výrobků nebo služeb, případně do odhadnuté věkové kategorie  a budeme Vám zobrazovat reklamu pod naší kontrolou, u které budeme předpokládat, že by Vás mohla více zajímat. Segmenty neobsahují žádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav). 

Pokud jste či jste byli v minulosti registrovaným uživatelem našich služeb, pak Vám můžeme zobrazovat reklamu týkající se našich služeb v návaznosti na skutečnost, zda jste registrován a jak jste služby využívali.

Tento souhlas bude zahrnovat také techniky retargetingu na stránkách jiných osob, kdy Vám bude možné zobrazovat na těchto stránkách reklamu na naše produkty v návaznosti to, že jste dříve navštívili naše stránky.

Souhlasy pro jiné provozovatele reklamních sítí jsou řešeny v jiné části tohoto dokumentu.

Analytika a měření

Tyto cookies nám pomáhají změřit návštěvnost našich stránek a analyzovat chování jejich uživatelů. Nejsou nijak spojeny s Vašimi přímými identifikačními údaji (jako je jméno a příjmení či e-mail) a slouží nám pouze k tomu, abychom věděli, jak jsou části našeho webu navštěvovány, kolik unikátních uživatelů je navštíví a jakou dobu a kde stráví. 

Zlepšování produktů

Tyto cookies nám pomáhají vylepšit naše stránky. Obvykle jsou nasazovány pouze po omezenou dobu a slouží nám k tomu, abychom lépe pochopili chování uživatelů na našich stránkách. Např. co je na stránkách zaujalo a jak reagovali na jednotlivé prvky stránek. 

Technický provoz stránek (bez možnosti vypnout)

Jedná se o nezbytné cookies, bez nichž by nebylo možné stránky či Vámi vyžádanou službu reálně provozovat. Zahrnují např. technicky nezbytné cookies, vč. cookies zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání Vámi zvolených nastavení (např. oblíbené stránky, jazyková nastavení), cookies nutné pro komunikaci (např. tzv. load balancing cookies), základní cookies pro fungování reklamy (např. omezení počtu zobrazených reklam), cookies pro dodržování podmínek přístupu na naše stránky a základní cookies pro možnost tzv. A/B testování alternativních řešení stránek. 

Příloha č. 2: Standardizovaný podrobný popis účelů (včetně zvláštních účelů a funkcí - operací) zpracování našich partnerů v rámci systému iAB

Účely zpracování

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení

Ve vašem zařízení mohou být uloženy nebo přečteny soubory cookie, identifikátory zařízení nebo podobné online identifikátory (např. identifikátory založené na přihlášení, náhodně přiřazené identifikátory, síťové identifikátory) spolu s dalšími informacemi (např. typ a informace o prohlížeči, jazyk, velikost obrazovky, podporované technologie atd.) pro jeho rozpoznání při každém připojení k aplikaci nebo webové stránce, a to pro jeden nebo několik zde uvedených účelů.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Většina účelů vysvětlených v tomto oznámení závisí na ukládání nebo přístupu k informacím z vašeho zařízení, když používáte aplikaci nebo navštívíte webové stránky. Dodavatel nebo vydavatel bude muset například uložit soubor cookie do vašeho zařízení při první návštěvě webové stránky, aby bylo možné rozpoznat vaše zařízení během dalších návštěv (pokaždé prostřednictvím tohoto souboru cookie).

Použití omezených údajů k výběru reklam

Reklama, která se vám v rámci této služby zobrazuje, může vycházet z omezených údajů, jako jsou webové stránky nebo aplikace, které používáte, vaše přibližná poloha, typ vašeho zařízení nebo obsah, se kterým interagujete (nebo jste interagovali) (například k omezení počtu zobrazení reklamy).
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Výrobce automobilů chce propagovat své elektromobily ekologicky smýšlejícím uživatelům žijícím ve městě po pracovní době. Reklama se uživatelům, jejichž přibližná poloha naznačuje, že se nacházejí v městské zóně, zobrazuje na stránce se souvisejícím obsahem (např. článek o opatřeních proti změně klimatu) po půl sedmé večer. Velký výrobce akvarelových barev chce provést online reklamní kampaň na svou nejnovější řadu akvarelových barev, rozšířit své publikum, aby oslovil co nejvíce amatérských i profesionálních umělců a vyhnul se zobrazování reklamy vedle nesouvisejícího obsahu (například článků o tom, jak vymalovat dům). Počet zobrazení reklamy je zjišťován a omezován, aby nedocházelo k jejímu příliš častému zobrazování.

Vytváření profilů pro personalizovanou reklamu

Informace o vaší aktivitě v této službě (například formuláře, které odesíláte, obsah, který si prohlížíte) mohou být uloženy a kombinovány s dalšími informacemi o vás (například informacemi z vaší předchozí aktivity v této službě a na jiných webových stránkách nebo v jiných aplikacích) nebo o podobných uživatelích. Tyto údaje jsou pak použity k vytvoření nebo vylepšení vašeho profilu (který může zahrnovat možné zájmy a osobní charakteristiky). Tento subjekt či další subjekty mohou Váš profil použít (také později) k zobrazení reklamy, která se pro vás jeví jako relevantnější na základě vašich možných zájmů.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Pokud si přečtete několik článků o nejlepších doplňcích na kolo, může být na základě těchto informací vytvořen profil o vašem zájmu o doplňcích na kolo. Takový profil může být později využit nebo vylepšen na stejných nebo jiných webových stránkách či v jiné aplikaci, aby vám byla zobrazena reklama na konkrétní značku příslušenství pro jízdní kola. Pokud se také podíváte na konfigurátor vozidla na webových stránkách výrobce luxusních automobilů, mohly by být tyto informace zkombinovány s vaším zájmem o jízdní kola, aby byl váš profil upřesněn a vytvořen předpoklad, že máte zájem o luxusní cyklistické vybavení. Oděvní společnost chce propagovat svou novou řadu špičkového dětského oblečení. Spojí se s agenturou, která má síť klientů se zákazníky s vysokými příjmy (například luxusní supermarkety), a požádá ji o vytvoření profilů mladých rodičů nebo párů, u nichž lze předpokládat, že jsou bohatí a mají nově narozené dítě, aby je později mohla využít k zobrazení reklamy v rámci partnerských aplikací na základě těchto profilů. .

Používání profilů k výběru personalizované reklamy

Reklama, která se vám v této službě zobrazuje, může být založena na vašich reklamních profilech, které mohou odrážet vaši aktivitu v této službě nebo na jiných webových stránkách či v aplikacích (například formuláře, které odesíláte, obsah, který si prohlížíte), případné zájmy a osobní charakteristiky.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Internetový prodejce chce inzerovat limitovaný výprodej běžeckých bot. Chce cílit reklamu na uživatele, kteří se dříve dívali na běžeckou obuv ve své mobilní aplikaci. Sledovací technologie mohou být použity k rozpoznání toho, že jste mobilní aplikaci dříve použili ke konzultaci ohledně běžecké obuvi, aby vám mohla být v aplikaci zobrazena odpovídající reklama.
Profil vytvoření pro personalizovanou reklamu ve vztahu k osobě, jež na webových stránkách vyhledávala příslušenství pro kola, může být použit k zobrazení relevantní reklamy na příslušenství pro kola v mobilní aplikaci jiné organizace.

Vytváření profilů pro personalizovaný obsah

Informace o vaší aktivitě v této službě (například formuláře, které odesíláte, obsah, který si prohlížíte a který není reklamou) mohou být uloženy a spojovány s dalšími informacemi o vás (například informacemi z vaší předchozí aktivity v této službě, na jiných webových stránkách nebo v jiných aplikacích) nebo o podobných uživatelích. Tyto údaje jsou pak použity k vytvoření nebo vylepšení vašeho profilu (který může například zahrnovat možné zájmy a osobní charakteristiky). Váš profil může být použit (také později) k zobrazení obsahu, který se zdá být relevantnější na základě vašich možných zájmů, například přizpůsobením pořadí, v jakém se vám obsah zobrazuje, abyste ještě snadněji našli obsah, který odpovídá vašim zájmům.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Na sociálních sítích jste si přečetli několik článků o tom, jak postavit domek na stromě. Tyto informace mohou být přidány do profilu, aby byl označen váš zájem o obsah týkající se outdooru a také o návody pro kutily (s cílem umožnit personalizaci obsahu, aby se vám například v budoucnu zobrazovalo více příspěvků na blogu a článků o domcích na stromech a dřevěných chatách). V různých televizních aplikacích jste zhlédli tři videa o výzkumu vesmíru. Nesouvisející zpravodajská platforma, se kterou jste dosud nepřišli do stylu, si na základě tohoto chování při sledování vytvoří profil a označí výzkum vesmíru jako téma, které by vás mohlo zajímat u dalších videí.

Používání profilů pro výběr personalizovaného obsahu

Obsah, který se vám v této službě zobrazuje, může být založen na vašich profilech personalizace obsahu, které se mohou odvíjet od vaší aktivity v této nebo jiných službách (například formuláře, které odesíláte, obsah, který si prohlížíte), možných zájmů a osobní charakteristiky. Toto lze například použít k přizpůsobení pořadí, ve kterém se vám obsah zobrazuje, aby pro vás bylo ještě snadnější nalézt (nereklamní) obsah, který odpovídá vašim zájmům.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Přečtete si články o vegetariánské stravě na sociálních sítích a poté použijete aplikaci pro vaření od jiné společnosti. Profil vytvořený o vás na sociálních sítích bude použit k zobrazení vegetariánských receptů na uvítací obrazovce aplikace pro vaření. Zhlédli jste tři videa o veslování na různých webových stránkách. Odlišná platforma pro sdílení videí vám na základě profilu vytvořeného o váš při návštěvě těchto různých webových stránek za účelem sledování online videí doporučí pět dalších videí o veslování, která by vás mohla zajímat, když používáte televizní aplikaci.

Měření výkonu reklamy

Informace o tom, jaká reklama se vám zobrazuje a jak na ni reagujete, lze použít k určení, jak dobře reklama fungovala na vás nebo jiné uživatele a zda bylo dosaženo cílů reklamy. Například, zda jste reklamu shlédli, zda jste na ni klikli, zda vedla k vašemu nákupu produktu nebo návštěvě webových stránek atd. To je velmi užitečné pro pochopení relevantnosti reklamních kampaní.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Klikli jste na reklamu o „black Friday“ slevě internetového obchodu na webových stránkách vydavatele a zakoupili jste produkt. Vaše kliknutí bude s tímto nákupem spojeno. Vaše interakce a interakce ostatních uživatelů bude měřena proto, abychom znali počet kliknutí na reklamu, která vedla k nákupům. Jako jedni z mála jste klikli na reklamu na slevu v rámci „mezinárodního dne uznání“ v internetovém obchodě s dárky v aplikaci vydavatele. Vydavatel chce mít k dispozici přehledy, které mu umožní zjistit, jak často si konkrétní umístění reklamy v aplikaci prohlížíte nebo na ni klikáte vy i ostatní uživatelé, zejména reklamu vztahující se k „mezinárodnímu dni uznání“, aby mohl sobě a svým partnerům (například agenturám) pomoci optimalizovat umístění reklamy.

Měření výkonu obsahu

Informace o tom, jaký obsah je vám zobrazován a jak s ním pracujete lze použít k určení, zda (nereklamní) obsah např. oslovil zamýšlené publikum a zda odpovídá vašim zájmům. Například zda jste si přečetli článek, shlédli video, poslechli podcast nebo se podívali na popis produktu, jak dlouho jste na této službě strávili a jaké webové stránky jste navštívili atd. To je velmi užitečné pro pochopení relevantnosti (nereklamního) obsahu, který se vám zobrazuje.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Přečetli jste si příspěvek na blogu o turistice v mobilní aplikaci vydavatele a následovali jste odkaz na doporučený a související příspěvek.Vaše interakce bude zaznamenána jako důkaz toho, že původní příspěvek o turistice byl pro vás užitečný a že vás úspěšně zaujal pro související příspěvek. To bude měřeno, abychom věděli, zda v budoucnu vytvářet další příspěvky o turistice a kam je umístit na domovskou obrazovku mobilní aplikace. Bylo vám prezentováno video o módních trendech, ale vy i několik dalších uživatelů jste se po 30 sekundách přestali dívat. Tyto informace se pak používají k vyhodnocení správné délky budoucích videí o módních trendech.

Porozumění publiku prostřednictvím statistik nebo kombinací údajů z různých zdrojů

Přehledy lze vytvářet na základě kombinace souborů dat (jako jsou uživatelské profily, statistiky, průzkum trhu, analytická data) týkajících se interakcí mezi vámi a ostatními uživateli s reklamním nebo (nereklamním) obsahem, aby bylo možné určit společné charakteristiky (například určit, které publikum je vnímavější k reklamní kampani nebo k určitému obsahu).
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Majitel internetového knihkupectví chce obchodní přehledy ukazující podíl návštěvníků, kteří si prohlédlia opustili jeho stránky bez nákupu, nebo si prohlédli a koupili poslední autobiografii slavných osobností v daném měsíci, a také průměrný věk a rozložení mužů a žen v jednotlivých kategoriích. Údaje týkající se vašeho procházení jejich stránek a vašich osobních charakteristik jsou pak používány a kombinovány s dalšími podobnými údaji k vytvoření těchto statistik. Zadavatel reklamy chce lépe porozumět typu publika, které interaguje s jeho reklamami. Obrátí se na výzkumný ústav, aby porovnal charakteristiky uživatelů, kteří s reklamou interagovali, s typickými atributy uživatelů podobných platforem, a to na různých zařízeních. Toto srovnání inzerentovi odhalí, že jeho publikum přistupuje k reklamám převážně prostřednictvím mobilních zařízení a je pravděpodobně ve věkovém rozmezí 45-60 let.

Rozvoj a zlepšování služeb

Informace o vaší aktivitě v této službě, jako je vaše interakce s reklamou nebo obsahem, mohou být velmi užitečné pro zlepšování produktů a služeb a pro vytváření nových produktů a služeb na základě interakcí s uživateli, typu publika atd. Tento konkrétní účel nezahrnuje vývoj ani zlepšování uživatelských profilů a identifikátorů.
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Technologická platforma spolupracující s poskytovatelem sociálních sítí si všimne nárůstu počtu uživatelů mobilních aplikací a na základě jejich profilů vidí, že se mnoho z nich připojuje prostřednictvím mobilních připojení. Využije novou technologii k poskytování reklam, které jsou formátovány pro mobilní zařízení a které mají nízkou přenosovou rychlost, aby se zlepšila jejich výkonnost. Inzerent hledá způsob, jak zobrazovat reklamy na novém typu spotřebitelského zařízení. Shromažďuje informace o způsobu interakce uživatelů s tímto novým typem zařízení, aby zjistil, zda bude možné vytvořit nový mechanismus zobrazování reklamy na tomto typu zařízení.

Použití omezených údajů k obsahu

Obsah, který se vám v rámci této služby zobrazuje, může vycházet z omezených údajů, jako jsou webové stránky nebo aplikace, které používáte, vaše přibližná poloha, typ vašeho zařízení nebo obsah, se kterým interagujete (nebo jste interagovali) (například k omezení počtu zobrazení videa nebo článku).
Příklady ilustrující, jak naši partneři zpracovávají data na základě tohoto účelu: Cestovní magazín zveřejnil na svých webových stránkách článek o nových online kurzech, které nabízí jazyková škola s cílem zlepšit zážitky z cestování do zahraničí. Příspěvky na blogu školy jsou vloženy přímo do spodní části stránek a jsou vybrány na základě vaší přibližné polohy (například příspěvky na blogu vysvětlující studijní plán kurzů jiných jazyků, než je jazyk země, v níž se nacházíte). Mobilní aplikace se sportovním zpravodajstvím spustila novou sekci článků, které se týkají nejnovějších fotbalových zápasů. Každý článek obsahuje videa hostovaná samostatnou streamovací platformou, která ukazuje nejdůležitější momenty z každého zápasu. Pokud video rychle přetočíte, lze tyto informace použít k výběru kratšího videa, které se přehraje jako další.

Zvláštní účely zpracování (jedná se o účely zpracovávané na základě nezbytných – technických cookies)

Zajištění bezpečnosti, předcházení a zjišťování podvodům a odstraňování chyb

Vaše údaje lze použít k monitorování neobvyklých i podvodných aktivit a k jejich prevenci (například v souvislosti s reklamou, klikáním na reklamu pomocí botů) a k zjištěního řádného a bezpečného fungování systémů a postupů. Mohou být také použity k nápravě problémů, se kterými se vy, vydavatel nebo inzerent můžete setkat při poskytování obsahu a reklam a při interakci s nimi. Reklamní zprostředkovatel dodává reklamy od různých inzerentů do své sítě partnerských webových stránek. Všimne si velkého nárůstu kliknutí na reklamy týkající se jednoho inzerenta a na základě údajů o zdroji kliknutí zjistí, že 80 % kliknutí pochází od botů, nikoli od lidí.

Poskytování a zobrazení reklamy a obsahu

Určité informace (například IP adresa nebo funkce zařízení) se používají k zajištění technické kompatibility obsahu nebo reklamy a usnadnění přenosu obsahu nebo reklamy do vašeho zařízení. Kliknutím na odkaz v článku můžete obvykle přejít na jinou stránku nebo část článku. Za tímto účelem: 1. váš prohlížeč odešle požadavek na server propojený s webovou stránkou, 2. server odpoví („zde je článek, o který jste požádali“), přičemž použije technické informace automaticky obsažené v požadavku odeslaném vaším zařízením, aby správně zobrazil informace/obrázky jako součást článku, o který jste požádali.

Funkce (operace) zpracování

Přiřazování a kombinování údajů z jiných zdrojů údajů

Informace o Vaší aktivitě v této službě mohou být kombinovány s dalšími informace, které se vás týkají a pocházejí z různých zdrojů nebo mohou být k nim přiřazovány (například vaše aktivita v samostatné online službě, vaše používání věrnostní karty v obchodě nebo vaše odpovědi v průzkumu), a to pro účely vysvětlené v tomto oznámení.

Propojení různých zařízení

Na podporu účelů vysvětlených v tomto oznámení lze vaše zařízení považovat za pravděpodobně propojené s jinými zařízeními, která patří vám nebo je máte doma (například proto, že jste přihlášení ke stejné službě v telefonu i na počítači, nebo proto, že můžete používat stejné internetové připojení na obou zařízeních).

Identifikace zařízení na základě automaticky přenášených informací

Vaše zařízení může být odlišeno od jiných zařízení na základě informací, které automaticky odesílá při přístupu k internetu (například IP adresa vašeho internetového připojení nebo typ používaného prohlížeče), a to pro účely určené v tomto oznámení.