Informace o možnosti podání oznámení

Zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jiné osoby, které se v souvislosti
s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti dozví o možném protiprávním jednání u společnosti
CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen „oznamovatelé“), mohou podat společnosti CZECH NEWS CENTER
a.s. o této věci oznámení.
Oznamovatelé mohou podat oznámení písemně, nebo ústně (ve formě nahrávky), prostřednictvím
chráněného oznamovacího systému společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., přístupného z adresy
cncenter.whistlelink.com, případně osobním oznámením příslušné osobě, a to v sídle společnosti
CZECH NEWS CENTER a.s., na adrese Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7.
Oznamovatel může podat oznámení také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva
spravedlnosti.
Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta
a skutečnosti. Oznamovatel se dopustí přestupku, pokud podá vědomě nepravdivé oznámení.

Kontaktní údaje příslušných osob:

Jméno a příjmení: Marek Marinov
Telefon: +420 225 977 719
Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7

Jméno a příjmení: Petr Tkadlec
Telefon: +420 225 977 753
Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. nevylučuje přijímání oznámení osob, které pro společnost
CZECH NEWS CENTER a.s. vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a),
b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.