Podmínky užívání služby Kvízuj

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY KVÍZUJ

 

Úvodní ustanovení

Děkujeme za zájem o naši službu, vědomostní mobilní aplikaci Kvízuj.

Než začnete Kvízuj užívat, je nezbytné uzavřít vzájemnou dohodu mezi Vámi (Uživatelem) a námi, společností CZECH NEWS CENTER a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (Poskytovatelem) o podmínkách, za kterých je tato Služba poskytována.

Podmínky, za kterých poskytujeme službu mobilní vědomostní aplikace Kvízuj (Služba) jsou uvedeny v těchto Podmínkách užívání služby Kvízuj (Podmínky). Tyto Podmínky v jejich aktuálním znění, tvoří úplnou dohodu mezi Poskytovatelem a Uživatelem o poskytování Služby. Zvláštní ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem odchylující se od Podmínek, jsou vyloučena. Podmínky jsou přístupné ve Službě a na adrese: https://www.cncenter.cz/podminky-kvizuj

Před zahájením užívání Služby je nezbytné se s těmito Podmínkami seznámit. Předpokladem pro to, abychom Vám mohli poskytovat Službu, je Váš souhlas s Podmínkami. V případě, že se zněním Podmínek nesouhlasíte, nebudeme Vám moci Službu poskytnout.

Služba, mobilní aplikace Kvízuj, umožňuje Uživatelům hrát nejrůznější vědomostní kvízy z různých kategorií a umísťovat se v žebříčcích podle pořadí své úspěšnosti ve vztahu k ostatním Uživatelům. Za správné odpovědi ve vědomostních kvízech a plnění misí Uživatelé dostávají Body. Uživatelé s nejvíce Body pro daný žebříček a také Uživatelé, kteří budou vybráni v Týdenním slosování nebo Sponzorovaném kvízu, mohou vyhrát peněžní a věcné ceny (přesné podmínky jsou specifikovány v Podmínkách dále).

Pro možnost Uživatele vyhrát peněžní nebo věcné ceny ve Službě, není potřeba žádný nákup ani platba jakéhokoli druhu. Žádná platba ani nákup nezvýší Uživatelům šanci na výhru.

 

 1. Vysvětlení pojmů a částí Služby

 

Kvízy: Vědomostní kvízy. Konkrétně Lehký, Těžký, Denní a Sponzorovaný kvíz, označujeme dále společně jako kvízy.

Mince: Mince jsou digitální herní peníze pro Uživatele. Za ně se může zúčastnit kvízů a kupovat Životy nebo Nápovědy. Mince může získat Uživatel každý den ve Službě (Denní bonus). Dále má Uživatel možnost získat Mince za zhlédnutí reklamy nebo za správné odpovědi v kvízech. Mince nepředstavují elektronické peníze podle zákona č. 370/2017 Sb. 

Body: Body a Mince nejsou totéž. Body se Uživateli započítávají do Denního žebříčku. Získávají se za správné odpovědi v kvízech anebo za splnění celých Denních misí. 

Životy: Životy jsou potřeba na pokračování v kvízech, a to po špatné odpovědi (nebo uplynutí času), kdy se Uživateli odečte jeden Život. Po špatné odpovědi (nebo uplynutí času), dostane Uživatel na výběr, zda použije Život a bude pokračovat na další otázku, anebo ukončí kvíz. Životy Uživatel získá v Denním bonusu, za zhlédnutí reklamy nebo si je může koupit ve Službě za Mince. 

Denní bonus: Balíček s Mincemi, Životy a s Nápovědami, které Uživatel získá každý den po vstupu do Služby. Mince v Denním bonusu záleží na aktivitě Uživatele ve Službě (tedy podle toho jak často Službu navštěvuje). Denní bonus se postupně zvětšuje (buduje se série), a to až do maximálních bonusů při nepřerušené sérii 7 přihlášení Uživatele (tj. přihlášení sedm dní po sobě). 

Denní mise: Denní mise se skládá z Denních kvízů a případně ze Základního sponzorovaného kvízu a kvízu ze Sponzorované soutěže. Za splnění všech kvízů v Denní misi získá Uživatel počet bodů uvedený u Denní mise ve Službě. 

Nápovědy: Nápovědy jsou pomůcky do kvízů pro Uživatele. Služba obsahuje 3 základní Nápovědy, a to 50/50, hlas lidu, vyměnit otázku. Nápovědy může Uživatel získat v Denním bonusu, za zhlédnutí reklamy anebo si je může koupit za Mince. Každý Uživatel může v jednom kvízu použít maximálně 3 Nápovědy, 1x 50:50, 1x hlas lidu, 1x vyměnit otázku. Nápověda 50/50 vyřadí náhodně 2 nesprávné odpovědi, Nápověda hlas lidu vyznačí nejčastěji odpovídanou variantu dané otázky (odemkne se až po určitém počtu odpovědí na danou otázku) a Nápověda vyměnit otázku vymění otázku za jinou ze stejné kategorie kvízu.

Kategorie: Služba má různé kategorie kvízů (např. věda, umění, historie, geografie, sport a různé). V každé kategorii si Uživatel může vybrat z Lehkého nebo Těžkého kvízu.

Lehký kvíz: Lehké kvízy stojí Uživatele méně Mincí a také mají nižší Bodové hodnocení. Uživatel musí nejprve splnit daný den Lehký kvíz, aby mohl přejít na Těžký kvíz. Uživatel má možnost vyhrát v Lehkém kvízu Body i Mince.

Těžký kvíz: Těžké kvízy stojí Uživatele více Mincí, ale má možnost získat více Bodů než v Lehkém kvízu. Uživatel musí nejprve splnit daný den Lehký kvíz, aby mohl přejít na Těžký kvíz. Uživatel má možnost vyhrát v Těžkém kvízu Body i Mince. 

Kdy probíhají kvízy: Kvízy probíhají většinou v pravidelných intervalech, které budou upřesněny ve Službě. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a i bez jakéhokoli důvodu změnit termín kvízu nebo zrušit nadcházející kvíz. 

Základní sponzorovaný kvíz: Sponzorovaný kvíz je kvíz, který vznikl ve spolupráci s partnerem Poskytovatele. Partner v tomto Sponzorovaném kvízu může mít otázky ohledně svého produktu nebo témat spojených s produktem. Ve Sponzorovaném kvízu za správnou odpověď dostává uživatel Mince, nikoliv Body. V tomto Základním sponzorovaném kvízu se nehraje o ceny, je pouze součástí Denní mise. 

Sponzorovaná soutěž: Sponzorovaná soutěž je soutěž, která vznikla ve spolupráci s partnerem Poskytovatele. Partner v této soutěži může mít více kvízů s otázkami ohledně svého produktu nebo témat spojených s produktem. V kvízu, který je součástí Sponzorované soutěže dostává Uživatel za správnou odpověď Mince, nikoliv Body. Každý den se může odemknout jeden kvíz ve Sponzorované soutěži, který bude i součástí Denní mise. Úspěšným dokončením všech kvízů ve Sponzorované soutěži se Uživatel dostane do slosování o výhry v této soutěži.

Denní žebříček: Denní žebříček slouží, jako možnost porovnání Bodového zisku Uživatelů v daný den. Dále Denní žebříček umožňuje těm nejlepším získat výhru. Sbírání bodů pro daný den je možné pouze v intervalu uvedeném ve Službě. Vyhlášení a vyhodnocení probíhá v termínu určeném ve Službě. 

Uživatel si je vědom toho, že Poskytovatel může využít jeho výsledek v Denním žebříčku, jméno, nickname a avatara za účelem propagace Služby, a to prostřednictvím Služby i mimo ni.

Týdenní slosování: V Týdenním slosování může Uživatel vyhrát výhry. Uživatel sbírá daný týden Body za správné odpovědi v kvízech a Denní misi. Na konci daného týdne Uživatel, který získal alespoň počet Bodů uvedený ve Službě pro daný týden, bude zařazen do Týdenního slosování. Týdenní slosování proběhne pro daný týden v dobu uvedenou ve Službě. Uživatelé můžou zvýšit šanci pro Týdenní slosování počtem získaných Bodů v daném týdnu (Uživatel bude zařazen do slosování v počtu odpovídajícím přepočtu Uživatelem získaných bodů na počet šancí ve slosování, přesný poměr pro přepočet je uveden u daného Týdenního slosování). Vyhrávají náhodně vylosovaní Uživatelé.  

Uživatel si je vědom toho, že Poskytovatel může využít údaje v Týdenním slosování, tedy jméno, nickname a avatara Uživatele, počet bodů a výhru za účelem propagace Služby, a to prostřednictvím Služby i mimo ni.

Výhry: Ve Službě bude možné vyhrát peněžní a věcné výhry. Výhry za umístění v Denním žebříčku a možné výhry v Týdenním slosování a Sponzorovaných kvízech jsou vždy přehledně uvedeny v samotné Službě, spolu s údaji o přesné době slosování, počtu Bodů a dalšími oznámeními. Poskytovatel může výši výher měnit, na změny budou Uživatelé upozornění v rozhraní Služby. 

V Denním žebříčku získají výhru tři Uživatelé s největším počtem Bodů za příslušný den sestupně (přesné hodnoty výher jsou uvedeny ve Službě). V případě, že dosáhne více Uživatelů stejného počtu bodů, bude mezi Uživatele rozdělena příslušná peněžní výhra rovným dílem. Poskytovatel tedy upozorňuje, že celková výše výher pro Denní žebříček je omezena maximální částkou (uvedenou ve Službě), která bude rozdělena dle výše uvedeného.

V Týdenním slosování budou vylosováni tři Uživatelé. Vylosovaní Uživatelé získají výhru (specifikovanou ve Službě). V případě, že je Uživatel vylosován, nemůže být Uživatel v daném Týdenní slosování vylosován znovu. 

Ve Sponzorovaném kvízu budou vylosováni Uživatelé, kteří úspěšně dokončili tento kvíz. Co bude výhrou a kolik Uživatelů může být vylosováno, bude přesně stanoveno ve Službě u daného kvízu. Uživatel může vyhrát pouze jednu výhru za daný kvíz.

Peníze: Jsou reálné peníze (měnová jednotka České republiky), které může Uživatel získat za umístění v Denních žebříčcích, v Týdenních slosováních a ve Sponzorovaných kvízech. Tyto peníze budou Poskytovatelem 1x měsíčně (v termín uvedený ve Službě) posílány Uživateli, po žádosti Uživatele a splnění všech podmínek v Podmínkách. Poplatky za převod do jiných měn a zahraničních bankovních účtů bude hradit Uživatel tak, že tyto poplatky budou odečteny od výhry.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit definici a případně pravidla výše uvedených pojmů.

 1. Registrace a Dohoda o užívání Služby

2.1 Poskytovatel začne poskytovat Službu Uživateli po uzavření dohody o užívání Služby (Dohoda) ve znění těchto Podmínek. Dohoda je uzavřena v okamžiku dokončení registrace Uživatele ve Službě. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Poskytovatel. Dokončením registrace vytvoří Poskytovatel Uživateli uživatelský profil (Profil). Za dokončení registrace se považuje vytvoření Profilu a zaslání potvrzení e-mailem Uživateli. Poskytovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit. 

2.2 Poskytovatel je oprávněn pozastavit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace nebo ukončit Dohodu okamžitě, bez předchozího upozornění v případě, že 

- v registraci Uživatele nebyl použit pravdivý údaj nebo

- registrovaný Uživatel poruší při užívání Služby ustanovení těchto Podmínek nebo právní předpisy, nebo pokud Poskytovatel má důvodné podezření na takové porušení nebo 

- Poskytovatel má důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele používá kromě Uživatele ještě další osoba. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani na náhradu za jakékoliv výhry, a to ani výhry, která již byla Uživateli připsána do jeho Profilu nebo byl o jejím poskytnutí jakkoli vyrozuměn. Výhry v takovém případě propadají Poskytovateli.

2.3 Pokud Poskytovateli nebude znám opak, vychází z toho, že veškeré Uživatelem sdělené údaje při registraci a při užívání Služby jsou pravdivé.

2.4 Služba je určena pouze Uživatelům, kteří s Poskytovatelem uzavřeli Dohodu. Osoby, kterým Uživatel Službu předvede, nebo jim umožní ji používat (toto je považováno za nežádoucí, avšak Poskytovatel tomu nemůže v plném rozsahu zabránit) nejsou vůči Poskytovateli v žádném právním vztahu a nejsou Uživateli Služby. Jakékoli případné takovéto užití Služby je výhradně na vlastní odpovědnost Uživatele a dotyčné osoby.

2.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Dohody s konkrétním Uživatelem, a to i bez udání důvodů. Poskytovatel neuzavře Dohodu s Uživatelem, jestliže v období dvanácti měsíců před požadovaným uzavřením Dohody došlo k ukončení Dohody s tímto Uživatelem z důvodu porušení Podmínek ze strany Uživatele. Dohoda nebude platně uzavřena, pokud k jejímu uzavření došlo v důsledku omylu na straně Poskytovatele o totožnosti Uživatele.    

2.6 Tato Dohoda se uzavírá na dobu, po kterou bude Poskytovatel Službu Uživateli poskytovat.

 

 1. Způsob užívání Služby 

 

3.1 Dokončením registrace vytvoří Poskytovatel Uživateli uživatelský profil (Profil).

3.2 Uživatel může měnit vybrané parametry svého Profilu, jejichž změnu Poskytovatel umožňuje prostřednictvím funkce nastavení Profilu. Rozsah parametrů, které takto může Uživatel měnit, určuje Poskytovatel a může se měnit.

3.3 Uživatel může užívat Službu kdykoli a kdekoli (s výjimkou omezení a vyloučení záruk dostupnosti Služby uvedených v čl. 6) přihlášením se do Služby. 

3.4 Služba může být poskytována pouze řádně přihlášeným a registrovaným Uživatelům. Poskytovatel však může umožnit užívání pro ve Službě určený počet kvízů i nepřihlášeným a neregistrovaným Uživatelům. Pro získání případné Výhry a možné pokračování užívání Služby je ale po vyčerpání stanoveného počtu kvízů nutná dodatečná registrace. I pro takové omezené užívání je nutné dodržovat tyto Podmínky, a to v plném rozsahu.

3.5 Profil bude zrušen ukončením Dohody.

3.6 Uživatel je odpovědný za ochranu svého hesla nebo přístupu ke Službě. Je rovněž odpovědný za veškerou aktivitu, ke které dojde na Uživatelově Profilu, bez ohledu na to, zda takovou aktivitu schválil. Poskytovatel nebude odpovědný za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku toho, že Uživatel nezabezpečil své heslo nebo že neznemožní ostatním používání Profilu. 

3.7 Poskytovatel poskytuje Uživateli, výhradně pro jeho vlastní osobní potřebu, nekomerční, celosvětovou, bezúplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který poskytuje Poskytovatel jako součást Služby. Tato licence slouží pouze k užívání Služby Uživatelem, a to pouze způsobem povoleným těmito Podmínkami.

3.8 Při instalaci Služby z obchodu s aplikacemi třetích stran, se užívání příslušné aplikace, na základě které je Služba poskytována, řídí kromě těchto Podmínek rovněž pravidly stanovenými poskytovatelem obchodu s aplikacemi, která se vztahují k stáhnutí a užívání příslušné aplikace. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že mu není zakázáno stahovat a používat Službu podle jakýchkoli příslušných zákonů nebo pravidel užívání.

3.9 Obsah Služby, její části a funkčnost jsou spolu s jejich případným popisem uvedeny v rámci Služby.

3.10 V případě, že dochází k ukončení Dohody, bude Profil zrušen a veškeré údaje v Profilu budou trvale vymazány, pokud Uživatel o jejich vymazání požádá (pokud nebude Poskytovatelem stanoveno jinak, lze pro žádost použít dialogové okno „nahlásit chybu“); při případném opětovném uzavření Dohody nebude Profil Uživatele obnoven. V opačném případě má Poskytovatel údaje z Profilu nadále uloženy pro případné budoucí obnovení Dohody mezi ním a Uživatelem, avšak Poskytovatel je oprávněn tyto údaje na základě svého rozhodnutí kdykoli a bez předchozího upozornění vymazat. V případě ukončení Dohody ze strany Poskytovatele budou veškeré údaje v Profilu trvale vymazány. Případné další zpracování osobních údajů může být uvedeno v informaci o zpracování osobních údajů. 

 1. Způsobilost Účastníka k účasti nebo výhře ve Službě

4.1 Služba je určena (nestanoví-li tyto Podmínky jinak) výhradně pro Uživatele, fyzickou osobu, staršího 18 let, který splní veškeré stanovené podmínky v těchto Podmínkách a bude Službu využívat pro nekomerční účely (jinak je nutný souhlas Poskytovatele). Mezi podmínky patří i souhlas se změnami těchto Podmínek.

4.2 Služba je otevřena všem Uživatelům, kteří v době přihlášení dosáhli věku 18 let a kterým místní regulace žádným jiným způsobem nebrání účasti v této Službě, tj. zejména v bezplatné soutěži s věcnými a peněžními výhrami. Služba je dostupná pouze v české jazykové verzi v obchodech Google Play a App Store.

4.3 Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by mohlo dojít k poškození provozu Služby nebo její součásti. Uživatel zejména nesmí provádět dekompilaci programového vybavení Služby, záměrně zahlcovat Službu nebo ostatní Uživatele Služby obsahem, šířit nevyžádaná sdělení adresovaná většímu počtu Uživatelů (spam), ani poškozovat Službu šířením virů a jiného malware.

4.4 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem při užívání Služby podvádět, jednat v rozporu se zákonem a/nebo dobrými mravy a/nebo se dopustit se podvodného jednání v souvislosti s užíváním Služby. 

 1. Osobní údaje a ochrana soukromí

5.1 Při poskytování Služby Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele. Údaje o tomto zpracování jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

 1. Omezení dostupnosti Služby a přenosu dat

6.1 Snahou Poskytovatele je, aby Služba byla kompatibilní s různým softwarem (zejména s co největším počtem platforem mobilních zařízení a jejich verzí). Poskytovatel však nemůže zaručit, že Služba bude fungovat na konkrétním mobilním zařízení Uživatele.

6.2 Poskytovatel nemůže s ohledem na nezbytné internetové připojení garantovat, že Služba bude dostupná nepřetržitě, a že Služba bude dostupná kdekoli.

6.3 K omezení dostupnosti Služby může dojít i z jiných důvodů, zejména z důvodu údržby nebo vývoje software a/nebo hardware používaného pro její poskytování, z důvodu vyšší moci, z důvodu na straně Uživatele nebo třetí osoby.

6.4 Poskytovatel nemůže zaručit bezchybnost Služby, zejména nemůže zaručit, že se nevyskytnou chyby v software a/nebo hardware používaném pro její poskytování.

 1. Inzerce

7.1 V rámci rozhraní Služby může být zobrazována inzerce, případně, pokud to umožní nastavení Profilu Uživatele, může být Uživateli zasílána reklama formou obchodních sdělení. Může jít o propagaci Poskytovatele i jiných subjektů. Za obsah inzerce jiných subjektů nepřebírá Poskytovatel žádnou odpovědnost, zejména nečiní žádnou garanci ohledně její pravdivosti a souladu s právními předpisy. 

 1. Změny Služby

8.1 Služba i její jednotlivé části se mohou měnit. Dílčí změny, které nevedou k zásadnímu omezení rozsahu Služby, nemusí Poskytovatel oznamovat. 

8.2 Významné změny Služby, které mají zásadní vliv na způsob jejího užívání Uživateli, oznámí Provozovatel v rozhraní Služby vždy alespoň 7 dnů předem.

 1. Zaslání Výhry

9.1 Peněžní výhru uvidí Uživatel v sekci Služby “soutěže”. Zde si může peněžitou výhru “vyzvednout” a výhra mu bude jednou měsíčně odeslána. Poskytovatel si však vyhrazuje právo a možnost odložení připsání výhry do Profilu Uživatele a odeslání peněžní výhry, zejména pro prošetření případného porušení Podmínek, a to až na 30 dnů od výhry. Poskytovatel dále upozorňuje, že si Uživatel musí peněžní výhru vyzvednout (zadat požadavek) do 12 měsíců od připsání výhry do Profilu Uživatele, poté bez dalšího ztrácí nárok na tuto výhru a výhra propadá Poskytovateli. 

9.2. Věcnou výhru uvidí Uživatel v sekci Služby “soutěže”. Zde si věcnou výhru bude moci “vyzvednout” a výhra mu bude zaslána. Poskytovatel si však vyhrazuje právo a možnost odložení připsání věcné výhry do Profilu Uživatele, zejména pro prošetření případného porušení Podmínek, a to až na 30 dnů od výhry. Poskytovatel dále upozorňuje, že si uživatel musí věcnou výhru vyzvednout (zadat požadavek) do 2 měsíců od připsání výhry do Profilu Uživatele, poté bez dalšího ztrácí nárok na tuto výhru a výhra propadá Poskytovateli. 

9.3 Uživatel si peněžní i věcnou výhru může vyzvednout tím, že odklikne u výhry v sekci “soutěže” tlačítko “vyzvednout” a bude následovat pokyny ve Službě. Odesláním požadavku na zaslání výhry Uživatel potvrzuje, že je k vyzvednutí výhry oprávněn, a že při jejím dosažení postupoval v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami.

9.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo, před odesláním výhry, ověřit splnění všech podmínek pro její získání, mimo jiné prokázání věku Uživatele. Pokud Uživatel Podmínky porušil, případně pokud neposkytne potřebnou součinnost, a v důsledku toho nebude moci být řádně ověřeno splnění veškerých podmínek pro zaslání výhry nebo nebude moci být Uživatel řádně identifikován do 30 dnů po jejím vyzvednutí ze strany uživatele, výhra propadne Poskytovateli. 

9.5 Pokud Uživatel splní veškeré Podmínky, peněžní výhra bude uhrazena do 35 pracovních dnů po obdržení  požadavku Uživatele na vyzvednutí výhry ve Službě včetně formuláře se všemi potřebnými údaji, případně od poskytnutí potřebné součinnosti Uživatelem. Peněžní výhra bude vyplacena výhradně bankovním převodem. O případném prodloužení lhůty bude Uživatel informován.

9.6 Pokud Uživatel splní veškeré Podmínky, věcná výhra bude odeslána / připravena k vyzvednutí do 35 pracovních dnů po obdržení požadavku Uživatele na vyzvednutí výhry ve Službě včetně formuláře se všemi potřebnými údaji, případně od poskytnutí potřebné součinnosti Uživatelem. Uživatel musí uvést ve formuláři jako místo doučení výhradně adresu v České republice nebo ve Slovenské republice, do jiné země nejsou věcné výhry zasílány. Pokud Uživatel ve lhůtě pro poskytnutí součinnosti takovouto adresu místa doručení neoznámí, výhra propadne Poskytovateli. Odeslání věcné výhry bude na náklady Poskytovatele. 

9.7 Uživatel má 30 dnů na to, aby reklamoval výhru v případě, že mu nebyla doručena (v případě peněžní výhry na účet uvedený v odst. 9.5, v případě věcné výhry na jím uvedenou adresu v souladu s odst. 9.6). Poté nárok na reklamaci zaniká.

 1. Ukončení Dohody

10.1 Poskytovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení poskytování Služby, nebo kterékoliv její části. V takovém případě Poskytovatel oznámí rozhodnutí o ukončení Služby ke konkrétnímu datu v rámci rozhraní Služby a poskytování Služby ukončí. Účinnost Dohody končí ukončením poskytování Služby v souladu s tímto odstavcem. Období od oznámení rozhodnutí o ukončení Služby do ukončení účinnosti Dohody se považuje za výpovědní dobu.

10.2 V případě uvedeném v odst. 10.1 bude Uživatel vyzván k „vyzvednutí“ veškerých výher v jeho Profilu, a to nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy. Poskytovatel upozorňuje, že po této lhůtě již nebude možné si peněžité a věcné výhry jakkoli z Profilu vybrat a Profil Uživatele bude bez dalšího zrušen.

10.3 Ukončení poskytování Služby není porušením Dohody Poskytovatelem a nezakládá Uživateli žádný nárok na náhradu škody nebo jiné kompenzace.

10.4 Poskytovatel může ukončit Dohodu s konkrétním Uživatelem v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky.

10.5 Uživatel může Dohodu ukončit kdykoliv, a to kontaktováním Poskytovatele a požádáním o zrušení svého Profilu na email kvizuj-data@cncenter.cz. Profil bude zrušen do 30 x dnů od žádosti Uživatele.

 1. Odpovědnost za škodu

11.1 Uživatel odpovídá Poskytovateli za jakoukoli škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku porušení povinnosti Uživatele stanovené v těchto Podmínkách, včetně škody, která Poskytovateli vznikne v důsledku uplatnění nároku třetí osobou vůči Poskytovateli.

11.2 Poskytovatel nemůže ovlivnit způsob, jakým Uživatel Službu využívá. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakoukoli škodu, která by mu nebo komukoli jinému mohla vzniknout v souvislosti s užíváním Služby Uživatelem.

11.3 Poskytovatel zajistí v souvislosti s peněžní / věcnou výhrou ve Službě úhradu daně z příjmu formou srážkové daně.  Srážková daň bude uhrazena nad rámec výhry (výhra nebude o srážkovou daň ponížena).

11.4 POSKYTOVATEL V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY VYLUČUJE SVOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU UŽIVATELI, PŘÍPADNĚ JINÉ OSOBĚ  V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY.

 1. Změna Podmínek

12.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky.

12.2 Poskytovatel oznámí podstatné změny Podmínek vhodným způsobem v rozhraní Služby s uvedením doby účinnosti změny, a to alespoň 14 dní před účinností této změny.

12.3 Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, ukončí Dohodu v souladu s čl. 10.

12.4 V případě, že Uživatel neukončí Dohodu v souladu s předchozím odstavcem, vyjádří souhlas se změnami Podmínek nebo ukončí Dohodu při prvním užití Služby po nabytí účinnosti změny Podmínek. Další poskytování Služby je podmíněno souhlasem Uživatele se změnou Podmínek.

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Dohoda, Podmínky i veškeré další vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, při poskytování Služby nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem.

13.2 K rozhodování veškerých případných sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem souvisejících s Dohodou, Podmínkami nebo s poskytováním Služby jsou příslušné soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí místem sídla Poskytovatele.

13.3 Pokud je Uživatel spotřebitelem může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz, či spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. 

13.4 Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu podle předchozího odstavce, Poskytovatel doporučuje Uživateli nejdříve využít kontakt na Poskytovatele pro vyřešení nastalé situace. 

 1. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Služba není sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Google nebo Apple, ani s nimi není jakkoliv spojena.

14.2 Otázky ke Službě nebo těmto Podmínkám lze zasílat na adresu kvizuj-podpora@cncenter.cz 

14.3 Tyto podmínky jsou sepsány v českém jazyce a jejich česká jazyková verze je pro určení práv a povinností stran rozhodující.

14.4 Toto znění Podmínek je účinné počínaje 01.07.2021.