Zpět na Blog
Spolupráce

Změřeno: Reklamní kampaň na úzkou sušičku BEKO zvedla povědomí o značce (7 %) i prokazatelně (2,5x) navýšila nákupy tohoto produktu

Mediální dům Czech News Center od konkurence na českém trhu odlišuje mimo jiné i schopnost změřit dopady reklamních kampaní, které si u nás klienti zadávají. Naše unikátnost spočívá v tom, že máme domluvené strategické spolupráce s Mall group, druhý největším e-commerce hráčem v CEE regionu. A když měříme dopad na nákupní chování, umíme využít reálná nákupní data například z Mall.cz. Nezajímají nás však je tvrdá výkonnostní data, ale i dopad reklamy na značku a povědomí o ní. Se značkou BEKO jsme si vyzkoušeli, že ve specificky vybrané cílové skupině umíme reklamní kampaní navýšit povědomí o značce až o 7% a zvýšit počet nákupů 2,5 x.

Na přelomu roku (během prosince 2020 a ledna 2021) jsme se s výrobcem sušiček BEKO dohodli na kampani, která měla jednak zvýšit povědomí o značce a jejím novém produktu - úzké sušičce do malých prostor. Cílem samozřejmě mělo být i více produktů prodat. Proto nás zajímalo i změření dopadu reklamní kampaně na nákupní chování. Měli jasně definovaný produkt (sušičku i do malých prostor, jako jediní na trhu ji nabízí i ve variantě užší než 60 cm). Tento produkt měl jasně definovanou cílovou skupinu, pro kterou je určen. Zjednodušeně řečeno je vhodná pro lidi, kteří žijí v malých prostorech - panelové domy, menší města atd.

Data o cílové skupině kampaně

Se značkou BEKO jsme se dohodli, že během prosince začneme brandovou částí kampaně. Ta měla vůbec nový produkt představit a vyvolat v lidech zájem. Běžela v tištěném deníku BLESK, formou cílených a vizibilních formátů na Blesk.cz a jako video reklama na Mall.TV. Na začátku roku se awareness fáze kampaně překlopila do své výkonové fáze. V ní jsme pracovali s daty o tom, kdo již byl vystaven první fázi kampaně a na ně jsme cílili a retargetovali naše sdělení.

Tisková kampaň_Blesk

Znalost značky se zvedla v řádu procent, tvrdá data ukázala větší množství nákupů

Před i po kampani jsme s Nielsen Admosphere na panelu měřili klasické marketingové ukazatele, jako je známost značky, zaujetí reklamou či deklarace zájmu produkt zakoupit. Všechny tyto parametry se po kampani zvedli řádově o jednotky procent.

Výsledky kampaně

Nejen měkké metriky ale díky kampani vzrostly. Když jsme výsledné nákupní chování naši cílové skupiny, která byla naší kampani vystavena, porovnali s tou, která naše reklamy neviděla, vykázali jsme 2,5 x více nákupu nové sušičky na Mall.cz. Také zájem o produkt byl u těch, kdo reklamu viděli, 8 x vyšší než u těch, co ani jednu z reklam neviděli. Jasně se tak ukázalo, jaký vliv mají naše kampaně na konkrétní nákupní chování.

Výsledky kampaně_tvrdé nákupní metriky

Kampaň považuji za úspěšnou nejen díky soft a hard metrikám doručených kolegy z Czech News Center, ale i díky našemu internímu měření, které koreluje s daty doměřenými panelem Nielsen Admosphere. Především navýšení ve fázi zvažování potenciálních nakupujících je pro nás klíčový faktor úspěchu kampaně,“ shrnuje dopady spolupráce Tomáš Bělohlav, Marketing Manager CZ & SK pro Beko.

Tagy:

case studycrossmediaBEKOsalesLIFTbrandLIFT

Co se u nás právě děje?