Zpět na Blog
Tiskové zprávy

Podpora pro Ukrajinu 💙 💛

V posledních dnech se naše agenda obrátila o 180°. Všechny naše redakce a týmy dělají maximum pro to, aby naplnily na 1000 % svou roli a zároveň společenskou odpovědnost, a pravdivě a smysluplně informovaly o celém rusko-ukrajinském konfliktu.

Alespoň prostřednictvím počtu a dosahu všech našich médií a mediatypů, nasazení všech redaktorů a kolegů a možnosti informovat a zároveň edukovat společnost se snažíme vyjádřit maximální podporu všem ukrajinským občanům. A samozřejmě i těm, kdo se snaží intenzivně pomoci.

Jsme ve spojení se stovkami dobrovolníků a organizací, které se snaží pomoct, předat dál důležité informace nebo edukovat českou společnost o tom, jak se v této chvíli nejlépe zachovat. Pokud jste mezi nimi, nebojte se ozvat také. 💔🙏

Co se u nás právě děje?