Informace o zpracování osobních údajů uživatelů služby série webinářů „Jak udělat hru“

Chceš se přihlásit nebo ses už přihlásil k webinářům Ábíčka „Jak udělat hru“. To je pro nás skvělá zpráva! Tady ti vysvětlíme, co se děje s tvými osobními údaji, tvým emailem, který si nám při přihlášení k webinářům Ábíčka „Jak udělat hru“ poslal. Máme povinnosti ti vysvětlit spoustu věcí. Někdy to může být složitější na čtení. Pokud něco není jasné, neváhej si ke čtení vzít rodiče nebo nám napiš a my ti s tím pomůžeme.

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Tvoje osobní údaje bude zpracovávat vydavatel časopisu ABC, který provozuje i web abicko.cz. Je to společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Přihlásil/a jsi se k odběru série webinářů „Jak udělat hru“ od Ábíčka (dále jen „Služba“). Tím jsi s námi uzavřel/a smlouvu. Není to ale nic složitého, jen ti budeme posílat na email videa/linky na videa z webináře Ábíčka.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat tvůj email, které jsi nám při přihlášení se do Služby poskytl/a, a údaj o počátku a konci poskytování Služby.

Poskytnutí osobních údajů – tvého emailu - není povinné. Je na tobě, jestli nám chceš email poslat. Když nám ho ale neposkytneš, nemůžeme ti webináře zasílat, protože bychom nevěděli kam☺ Svůj názor, ale můžeš kdykoliv změnit. Když už nebudeš chtít, abychom ti webináře na email posílali, stačí napsat z tvého přihlášeného emailu k nám do redakce Ábíčka na pavel.dobrovsky@cncenter.cz. Ideálně napiš do předmětu emailu nebo přímo v emailu „odhlášení z webináře Jak udělat hru“, abychom hned věděli☺

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Tvoje osobní údaje se snažíme maximálně chránit. Uchováváme je v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Tvůj email si necháme jen po dobu, kdy ti budeme webináře posílat. Znamená to tedy, že budeme mít tvůj email do té doby, dokud budeme webináře „Jak dělat hru“ v redakci Ábíčka dělat, pokud se z jejich odběru však již dříve neodhlásíš.

Tvoje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máš právo kdykoli požadovat přístup k tvým údajům - to znamená, že ti na základě tvé žádosti poskytneme informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máš právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máš taky právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máš právo požadovat omezení zpracování tvých osobních údajů – to znamená, že nás můžeš požádat, abychom nevymazávali tvé údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžeš požádat, abychom s tvými osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla tvá námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máš právo na přenositelnost tvých osobních údajů – to znamená, že můžeš požadovat, abychom ti, případně tebou určenému správci, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě. My ale zpracováváme jen tvůj email a ten znáš, takže jeho přenesení ani od nás potřebovat nebudeš.

Jakým způsobem můžeš svá práva uplatnit

Svá práva uplatňuješ u správce osobních údajů, tím je naše společnost (píšeme o ní úplně nahoře, na začátku textu). Můžeš se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou taky uvedeny na začátku textu).

Pokud se ty nebo tvoje rodiče domníváte, že jsme něco neudělali, jak jsme měli - při zpracovávání tvých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.