Zpět na tituly

Moje zdraví

Časopis Moje zdraví inspiruje každého, jak by měl pečovat o svoji fyzickou i psychickou odolnost, rozpoznat včas příznaky nemocí a využít pro sebe všechny nejlepší dostupné prostředky či metody k jejich léčbě. Pomocí reportáží a rozhovorů s odborníky časopis přibližuje jednotlivé zdravotní problémy a největší důraz klade na možnosti prevence.

Šéfredaktor

Cena za výtisk

25

Předplatné

275 Kč/rok

Koho potřebujete oslovit?

Naše tituly a značky jsou zaměřeny na různé segmenty populace