Richard Fajtl

Area Business Manager

Richard vede tým regionálních obchodníků v CNC. Společně pak rozvíjí komerční reklamní strategie pro SME segment. Důraz přitom klade na cross mediální propozici, tedy vyhledávání synergií v působení více mediatypů. Richard navíc buduje nová obchodní zastoupení CNC a vyhledává další byznys příležitosti. Je přímo zodpovědný za vydávání komerčních tematických příloh včetně regionálních příloh edice Krásné Česko. Najde si i čas na edukaci regionálních marketérů prostřednictvím odborných eventů.