Pavel Cahlík

Brand Team Lead

Pavel je brandový stratég a manažer značky, který začíná svou druhou dekádu ve službách všech značek. Prošel digitálními agenturami, prací pro klienty jako volnonožec, zastával pozici CMO ve velkých společnostech, a nyní zakotvil v CNC, kde se stará o celou rodinu BLESKových značek.